Školní zpravodajství


Seznam pomůcek na školní rok 2020/2021

Seznam pomůcek na školní rok 2020/2021 naleznete v přiloženém souboru.

Informace k ukončení školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology dne 15. 6. 2020 rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účastí všech žáků. Vysvědčení bude žákům předáno dne 30. 6. 2020. Před vstupem do školy je nutné odevzdat čestné prohlášení. Jinak žákovi nebude umožněn vstup do školy!!!

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,

vzhledem k epidemiologické situaci neuskutečníme letos v červnu schůzku s rodiči budoucích prvňáčků. V příloze článku naleznete seznam pomůcek a potřeb, které budou prvňáčci v září potřebovat. Školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020 v 8.00. Na našich webových stránkách se objeví bližší informace k zahájení školního roku, k možnosti přihlásit dítě do školní družiny a ke stravování v posledním srpnovém týdnu. V případě dotazů můžete využít na našich stránkách v záložce Kontakt nabídky Napište nám a zaslat svůj dotaz.
Milí budoucí prvňáčci, těšíme se na vás a přejeme vám krásné léto.

Vedení školy

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 15. do 19. června

Chlapci a děvčata,
posíláme vám poslední úkoly v tomto školním roce. Ve čtvrtek 18. června proběhne klasifikační porada a učitelé uzavřou známky za toto pololetí. Závěrečné hodnocení zohlední známky, které jste získali do 10. března, podpůrně  podklady ze vzdělávání na dálku a také výsledky za první pololetí školního roku 2019/2020. 

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 8. do 12. června 2020

Milí deváťáci,
přejeme vám všem hodně úspěchů při přijímací zkoušce na střední školu.
Vaši učitelé
 

ilustrace

Přítomnost žáků 2. stupně od 8. června 2020

Od 8. června 2020 je umožněno žákům 2. stupně opět v omezené míře (formou konzultací a třídnických hodin) navštěvovat školu.
V rámci třídnických hodin prodiskutuje třídní učitel se žáky hodnocení za 2. pololetí, organizaci konce školního roku (možnost konzultací, setkání s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku, možnost odevzdání vypracovaných úkolů, vyzvednutí osobních věcí žáků, odevzdávání učebnic aj.).
 Zákonní zástupci přihlásí své dítě příslušnému třídnímu učiteli do čtvrtku 4. 6. 2020.
 

Učivo pro žáky na období od 1. do 5. června 2020

Děvčata a chlapci,
1. června je Mezinárodní den dětí. Přejeme vám všem, ať jste šťastní a veselí. Krásný svátek. smiley

Vaši učitelé

ilustrace

Participativní rozpočet "Náš obvod"

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vyhlásil v květnu 2020 1. ročník tzv. participativního rozpočtu s názvem „Náš obvod“. Cílem je dát možnost občanům, kteří zde žijí, pracují, studují nebo jinak tráví většinu svého času, navrhnout veřejně přínosný projekt (např. odpočinková zóna, workoutové hřiště, horolezecká stěna, komunitní zahrada, nové lavičky, apod.), který by bylo možné zrealizovat na území centrálního městského obvodu během jednoho roku. Městský obvod na realizaci těchto projektů vyčlení ze svého rozpočtu 1 000 000 Kč.

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 25. do 29. května 2020

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,
úkoly, které naleznete v souborech přiložených k článku, jsou určené pro žáky 1. stupně, kteří se nepřihlásili k výuce ve škole a pro všechny žáky 2. stupně. Někteří  z vás zaslali vedení školy dotaz, jak to bude s hodnocením na konci školního roku. 

ilustrace

Informace pro rodiče žáků 1. stupně k docházce do školy od 25. 5. do 30. 6. 2020

Vážení rodiče,
dne 25. 5. 2020 je z doporučení vlády ČR možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin s maximálním počtem 15 dětí v jedné skupině. Složení skupiny do konce školního roku se nebude moci měnit, v lavici bude pouze jedno dítě. Nošení roušek bude pro děti povinné ve společných prostorách školy, při skupinových aktivitách a aktivitách v přírodě nebo na hřišti. Při individuálních činnostech o nošení roušek rozhodne vyučující dané skupiny.

Celkový počet článků: 444


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací