Školní zpravodajství


Jak probíhá distanční výuka

Distanční vzdělávání realizujeme online i offline formou. Nakoupili jsme potřebnou techniku. Žáci dostávají úkoly ke studiu, které si mohou buď vyzvednout vytištěné na vrátnici školy nebo stáhnout ve školním informačním systému Škola OnLine. Online synchronní výuku realizujeme prostřednictvím MS Teams. Žáci se mohou do školního systému přihlásit i přes mobil. Žáci druhého stupně mají denně minimálně 3 online hodiny, žáci 3. – 5. třídy mají denně 2 online hodiny.  Škola je pro vedení online výuky dobře vybavena, všichni vyučující mají k dispozici notebooky s programovým vybavením pro tvorbu prezentací, dokumentů, výukových interaktivních lekcí, sdílení videí, apod.Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu při distanční výuce.

Projektový den Na den ilustrátorem

Projektový den v druhé třídě Na den ilustrátorem.
Tak se jmenoval projektový den, který jsme společně s ilustrátorkou Alenou Procházkovou prožili. Všichni žáci druhé třídy si během dne vyzkoušeli vnímat texty básní, písní a krátkých příběhů, práci s elektronickou tužkou, ilustrátorským tabletem a dokonce vytvořili své vlastní autorské ilustrace. Z ilustrací vznikly originální knihy, které si děti samy svázaly a odnesly domů. Díky videím a fotografiím jsme se mohli podívat, jak vypadá zákulisí České televize a co vše obnáší příprava zpráv z regionů. Na závěr společně stráveného dne jsme se vyfotili.

ilustrace

Projektové dny ve školní družině

V měsíci prosinci a  lednu jsme realizovali pod vedením zkušeného lektora/odborníka z praxe projektové dny pro děti ze školní družiny. 
 První projektový den „Vánoční tvoření“ byl zaměřen na práci s papírem. Cílem akce bylo využití starého papíru, výroba vánoční ozdoby,  Získání informací o ekologii a recyklaci. Lektorka dětem předvedla ukázku svých výrobků z ruliček papíru (papírový pedig), vysvětlila, co vše musí udělat, než samotný výrobek vznikne, a děti si samy vyzkoušely ruličku vyrobit. Každý žák dostal pro výrobu své ozdoby srdíčko z drátku, které musel omotávat ruličkami, jež na sebe bylo nutné napojit. Děti pracovaly s nadšením, některé potřebovaly pomoci, povzbudit. Hotové srdíčko se na závěr muselo slepit a dozdobit mašlí. Srdíčky jsme ozdobili náš stromeček.

ilustrace

Organizace výuky od 1. února 2021

Od 1. února 2021 do odvolání se nadále ve škole vyučuje  jen 1. a 2. třída. Odpolední školní družina pro žáky těchto tříd je zajištěna do 16 hod., ranní družina je zrušena.
Žáci 3. - 9. třídy se vzdělávají distančně. Online výuka probíhá podle rozpisu v rozvhu hodin v programu Škola OnLine,  online hodiny mají žáci vyznačeny také v MS Teams, kde se k výuce přihlašují. Zadání úkolů k samostatné práci je zveřejněno v programu Škola OnLine v záložce Výuka. Žáci se mohou vyzvednout vytištěné materiály na vrátnici školy denně od 8 do 14 hod. 

ilustrace

Informace k vysvědčení za I. pololetí 2020/2021

Vážení rodiče,
vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude vydáno k 28. 1. 2021. Žáci prvních a druhých tříd obdrží výpis vysvědčení ve škole 28. 1. 2021. Ostatní žáci obdrží výpis v prvním dni, kdy bude možná jejich osobní přítomnost ve škole. Obsah vysvědčení je přístupný ve Škole OnLine v záložce Hodnocení.

Ptačí hodinka

Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností. Letošní ročník proběhl ve dnech 8. – 10. ledna.
My jsme se, s dětmi badatelského klubu pod vedením Mgr. Jany Dvořákové, k akci přidali ve středu 13. ledna. Na začátku schůzky byly děti seznámeny s tímto projektem. Podívali jsme se na prezentaci o poznávání ptáků, formou hry jsme si připomněli, čím se ptáci přikrmují. Další část schůzky proběhla na školní zahradě a v přilehlém parku. Doplnili jsme do našich ptačích krmítek ptačí zob. Děti dostaly do dvojic dalekohled, zalaminované vyobrazení městských ptáků a pracovní list, do něhož zaznamenávaly, které ptáčky na krmítku uviděly. Děti nejvíce bavilo sledování přírody dalekohledy. Všechny děti pracovaly s dalekohledem poprvé v životě.
A tady jsou výsledky našeho sledování: 9 naplněných krmítek, 3 ptačí budky, 16 hnízd, 3 straky, 2 hrdličky, 2 holubi a 2 sojky.

Přijímací řízení na střední školy v roce 2021

Informace k přijímacímu řízení na střední školy naleznete v přiložených souborech. Vycházející žáci obdrží spolu s vysvědčením dva formuláře přihlášek na střední školy s vyplněnou klasifikací. V případě dotazů ohledně volby povolání se obracejte emailem na výchovného poradce školy.

ilustrace

Výuka od 4. ledna 2021

Od 4. ledna 2021 do odvolání se ve škole vyučuje 1. a 2. třída. Odpolední školní družina je zajištěna do 16 hod., ranní družina je zrušena.
Žáci 3. - 9. třídy se vzdělávají distančně. Online výuka probíhá podle rozpisu v rozvhu hodin v programu Škola OnLine, zadání úkolů k samostatné práci si žáci mohou vyzvednout na vrátnici školy denně od 8 do 14 hod. Distanční vzdělávání je povinné. V případě dotazů kontaktujte třídní učitele prostřednictvím emailu. Jsou povoleny individuální konzultace za přítomnosti jednoho žáka a jednoho učitele. Termín konzultace je nutné si domluvit předem.

72 hodin - podzim 2020

72 hodin je celorepubliková akce, která měla trvat tři dny (v termínu 15.–18. října 2020) a která je naplněna spoustou dobrovolnických aktivit pro druhé, přírodu či okolí. Z důvodů pandemie však již akce v tomto termínu neproběhly. Bylo tedy dojednáno, že se může uskutečnit kdykoliv do konce roku 2020. My jsme si zvolili termín 10. 12. 2020.
Letos jsme akci opět propojili s celoročním projektem  „Putujeme ptačí říší“. Během loňských zimních měsíců vyráběli žáci VIII. a IX. ročníku ptačí krmítka a ptačí budky. Protože se již na jaře nepodařilo ptačí budky vyvěsit, vše jsme najednou provedli při akci 72 hodin. Akce se zúčastnili žáci IX. ročníku (v menším počtu z důvodu nemoci) pod vedením Mgr. Jany Dvořákové a Mgr. Petra Kohúta. Rozvěsili jsme krmítka i budky na školní hřiště i do přilehlého parku. Všechna krmítka jsme také doplnili slunečnicovými semeny.

Listopad a prvňáci

V polovině října museli prvňáčci opustit školní lavice a učit se doma. Nic lehkého pro ně ani pro rodiče. Sotva se seznámili se spolužáky, naučili se být školáky a dodržovat stanovená pravidla, společně se učit novým věcem. Teď už jsou opět ve škole, s rouškami po celou dobu, což není příjemné, také to ztěžuje vzájemné dorozumívání. Ale jsme spolu a učíme se dále. Čteme, píšeme, počítáme, kreslíme… Necvičíme – chodíme do okolí školy, pozorujeme přírodu, nezpíváme – posloucháme hudbu, recitujeme. Jsme rádi, že jsme spolu.

Celkový počet článků: 444


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací