Školní zpravodajství


Stavíme mosty - projektový den

Dne 27.1.2023 proběhla v V. třídě projektová výuka s odborníkem z praxe s názvem Stavíme mosty. Projekt byl realizován v rámci projektu OP VVV III.
Žáci se seznámili s prací projektanta, s tvorbou projektových plánů, s typy plánů a zakreslováním těchto plánů. Seznámili se s používanými značkami .....

Měřící přístroje v elektrotechnice - projektový den s odborníkem z praxe

Ve dnech 3. 11. a 4. 11. 2022 absolvovali žáci VIII. a IX. ročníku projektovou výuku s odborníkem z praxe. V průběhu projektového dne se žáci seznámili s jednotlivými měřícími přístroji. Byly to například: ocelové měřítko, mikrometr, posuvné měřítko, ocelové měrky, bezdotyková zkoušečka napětí, multimetr, LCR metr, zkoušečka fáze, detektor kabelů, detektor kovů, měřící hroty, … Žáci pracovali se dvěma pracovními listy. První obsahoval odborný text vztahující se k tématu. Pod textem byly vytvořeny otázky vztahující se k textu.  Druhý pracovní list se zaměřuje na poznávání a správné pojmenování měřícího přístroje podle obrázku a fotografie. Třetí část byla vyhrazena otázkám a odpovědím. Závěr projektového dne byl vyhrazen praktické činnosti a práci s měřícími přístroji a dále žáci sestavovali elektrické obvody podle herního plánu (Elektronické stavebnice Voltík I a Voltík II).

Vánoční zpívání 2022

Proběhne v úterý 20. 12. 2022 v 15 hod. ve vstupním vestibulu školy. Vystoupí žáci pěveckého sboru pod vedením Mgr. Lenky Báborové a PaedDr. Jolany Buksové.

Výsledky PÉBÉČKA NA GAJDOŠCE

PÉBÉČKO NA GAJDOŠCE

Ve dnech 20. – 21. 10. 2022 proběhlo online hlasování žáků v rámci projektu „Pébéčko na Gajdošce“. Žáci volili z pěti projektů, každý žák měl k dispozici dva hlasy.
Výsledky hlasování:
1. místo – Relaxační koutky ve třídách 5. tř.  – 9. tř. (71 hlasů)
2. místo – Zrcadla do tříd a na školní toalety (49 hlasů)
3. místo – Lavičky na chodby (39 hlasů)

Děkujeme všem žákům za aktivní přístup a spolupráci v rámci projektu „Pébéčko na Gajdošce“.

72 hodin - podzim 2022

Projekt 72 hodin je celorepubliková akce, která je v průběhu tří dnů (letos v termínu 13.–16. října) naplněna spoustou dobrovolnických aktivit pro druhé, přírodu či okolí. Letos již proběhl devátý ročník. Naše škola (která je ekologicky zaměřena a v červnu již potřetí obhájila mezinárodní titul Ekoškola) se této akce pravidelně zúčastňuje od samého začátku. Letos se k projektu připojili žáci IX. ročníku ve čtvrtek 13.10. 2022.
Rozhodli jsme se, že v letošním roce podpoříme biodiverzitu naší školní zahrady (jedná se o jedno z témat Ekoškoly, které ve škole rozvíjíme). Přes nadaci Partnerství (akce Sázíme budoucnost) jsme si objednali okrasné keře. Tyto dřeviny jsme vysázeli na školní zahradu. Sázení bylo přijato s nadšením žáků. Pro všechny to bylo prvé v životě, kdy měli možnost zasadit strom.

Den stromů

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 slavily všechny stromy svátek. Mnozí z vás vědí, že je to Den stromů. Prvňáci
se během týdne učili poznávat jehličnaté a listnaté stromy, jejich plody. Poznávali písmenka na
začátku a konci názvů stromů. V pracovních činnostech vyrobili ježka z plastelíny a šišky, ale také
podzimní skřítky. V prvouce dali naklíčit žaludy a budeme pozorovat změny. Třeba si nějaký doubek
zasadíme. V parku u školy frotáží získali prvňáčci otisky kůry stromů a listů. Z listí utvořili účes pro
podzimní víly. Podali si ruku s větví lípy, našeho národního stromu, a všem stromům k jejich svátku
popřáli zdraví, ať jsou krásné, ať jim nikdo neubližuje, ať nám dělají radost každý den.

Řemeslo má zlaté dno - říjen 2022

Ve středu 5. 10. 2022 se žáci naší školy zúčastnili interaktivní soutěže v praktických dovednostech pro žáky 9. ročníků základních škol. Soutěž organizovala společnost Kultura Jih. Zábavnou formou se žáci seznámili s nabídkou středoškolských studijních oborů a ověřili si své studijní předpoklady. Soutěžily dvě šestičlenná družstva. S velkou radostí oznamujeme umístění našeho školního týmu ve složení Valder David, Vančura Jakub, Kunštátský Ondřej, Kovařčík Adam, Supová Michalela a Kohoutová Adéla na nádherném druhém místě. Také druhé družstvo zabojovalo a umístilo se na krásném pátém místě. Všem žákům děkuji za aktivní účast na soutěži a gratuluji k skvělému umístění.

ilustrace

PÉBÉČKO NA GAJDOŠCE

Vážení žáci,
vedení školy se rozhodlo uspořádat celoškolní projekt participativního rozpočtování: Pébéčko. Máte tak příležitost podat svůj vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici je celková částka na Pébéčko ve výši 40.000 Kč, maximální částka na jeden návrh je 20.000 Kč. O podaných návrzích se bude hlasovat a vítězný projekt bude v nejkratší době na naší škole realizován.
 

 
 

Exkurze do Prahy

Ve čtvrtek 22.9.2022 jsme se my, deváťáci, společně s osmou třídou vypravili do Prahy. V šest ráno jsme se sešli na nádraží ve Svinově a okolo desáté jsme už byli v Praze. Na hlavním nádraží si 4 žáci koupili jízdenku (mile nás překvapilo, že děti do 15 let jezdí v pražské MHD zdarma) a sestoupili jsme do metra. Dojeli jsme na zastávku Malostranská, odkud začalo naše putování po pražských památkách a zajímavostech: viděli jsme světoznámé Pražské Jezulátko (v kostele Panny Marie Vítězné), vyjeli jsme lanovkou na Petřín, Na Pražském hradě jsme viděli výměnu stráží a navštívili katedrálu sv. Víta, prošli jsme přes Malou stranu a Karlův most až k orloji na Staroměstském náměstí. Na Václavském náměstí jsme měli rozchod, zašli jsme si koupit nějaké občerstvení a naší pozornosti neunikl ani pražský Primark. Sraz jsme měli tradičně na Václaváku „pod ocasem“. Cesta domů nám rychle utíká, už jsme v Pardubicích. Snad budeme v Ostravě v 21:00 hod. Byl to skvělý výlet.

Celkový počet článků: 492


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací