Školní zpravodajství


ilustrace

Volby do školské rady na období 2021-2024

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady, jejíž funkční období je tříleté a začíná 1. ledna 2021. Volby proběhnou ve dvou kolech. Bližší informace ....

Nový informační systém

Vážení rodiče, žáci,

od letošního školního roku přechází naše škola na nový školský informační systém Škola OnLine. Pokyny k přihlášení a přihlašovací PIN zašleme zákonným zástupcům  prostřednictvím žáků v pátek 18. září 2020. V tomto systému budete mít k dispozici veškeré známky žáků, aktuální rozvrh všech tříd včetně akcí školy a další informace. 

Vedení školy

ilustrace

Zrušení ozdravného pobytu

Vážení rodiče, 
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ke covid-19 a nařízení ministerstva školství a zdravotnictví, mají školy povinnost předcházet vzniku a šíření
infekčních nemocí včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit organizaci výuky, pobytu v oddělených
třídních skupinách, což nelze v rámci realizace ozdravného pobytu dodržet. Ozdravný pobyt se ruší. Částka 1000 kč,- bude vrácena.

Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy

ilustrace

Informace pro rodiče ohledně provozu školy ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající pandemické situaci a na základě metodiky MŠMT ze dne 17. 8. 2020 Vám přinášíme informace k provozu školy od 1. 9. 2020. Upozorňujeme, že provoz školy se může dále měnit na základě vývoje epidemické situace v ČR a regionu.

ilustrace

Organizace prvního školního týdne

Slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků za přítomnosti místostarostky obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Valentiny Vaňkové proběhne v úterý 1. září 2020 od 8.00 do 8. 45. 

 

Seznam pomůcek na školní rok 2020/2021

Seznam pomůcek na školní rok 2020/2021 naleznete v přiloženém souboru.

Informace k ukončení školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology dne 15. 6. 2020 rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účastí všech žáků. Vysvědčení bude žákům předáno dne 30. 6. 2020. Před vstupem do školy je nutné odevzdat čestné prohlášení. Jinak žákovi nebude umožněn vstup do školy!!!

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,

vzhledem k epidemiologické situaci neuskutečníme letos v červnu schůzku s rodiči budoucích prvňáčků. V příloze článku naleznete seznam pomůcek a potřeb, které budou prvňáčci v září potřebovat. Školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020 v 8.00. Na našich webových stránkách se objeví bližší informace k zahájení školního roku, k možnosti přihlásit dítě do školní družiny a ke stravování v posledním srpnovém týdnu. V případě dotazů můžete využít na našich stránkách v záložce Kontakt nabídky Napište nám a zaslat svůj dotaz.
Milí budoucí prvňáčci, těšíme se na vás a přejeme vám krásné léto.

Vedení školy

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 15. do 19. června

Chlapci a děvčata,
posíláme vám poslední úkoly v tomto školním roce. Ve čtvrtek 18. června proběhne klasifikační porada a učitelé uzavřou známky za toto pololetí. Závěrečné hodnocení zohlední známky, které jste získali do 10. března, podpůrně  podklady ze vzdělávání na dálku a také výsledky za první pololetí školního roku 2019/2020. 

ilustrace

Učivo pro žáky na období od 8. do 12. června 2020

Milí deváťáci,
přejeme vám všem hodně úspěchů při přijímací zkoušce na střední školu.
Vaši učitelé
 

Celkový počet článků: 439


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací