Školní zpravodajství


Ukliďme Česko - podzim 2022

Ukliďme si Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Tohoto projektu se ZŠ Gajdošova zúčastňuje již mnoho let. Naše škola si vzala patronát nad blízkým parkem a dvakrát ročně jej chodí uklízet. Nyní, v září, se žáci VIII. a IX. ročníku pod vedením Mgr. Jany Dvořákové a Mgr. Petra Kohúta opět do akce zapojili. Je pro nás překvapující, že i když je park udržovaný, stále se najdou lidé, kteří zde vyhazují odpadky - a ne jen ty malé. Opět se nám podařilo sesbírat několik pytlů odpadu. Neodradilo nás ani špatné počasí. Vše jsme následně roztřídili do našich barevných kontejnerů.

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájili jsme slavnostně nový školní rok. O průběhu zahájení si přečtěte v Moravskoslezském deníku:
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-zahajeni-skolniho-roku-v-ostrave-do-prvnich-tri-nastoupily-tisice-deti.html

ilustrace

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023
 
proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 od 8.00 do 8.45.

 
Prvňáčci se shromáždí před školou, kde si je i s rodiči vyzvedne třídní učitelka a paní asistentka. Přivítání proběhne na školní zahradě.
Žáci 2., 3., 4., 5. a 9.  třídy se zúčastní slavnostního zahájení, před školou si je vyzvednou třídní učitelky. Po zahájení se přesunou do tříd.
Žáci 6., 7., 8. třídy zahajují školní rok ve své třídě.

Seznam pomůcek na školní rok 2022/2023

Список шкільних посібників на 2022/2023 навчальний рік

Seznam pomůcek naleznete v přiložených souborech.
Список шкільних посібників  можна знайти в прикріплених файлах.

Certifikace titulem EKOŠKOLA

Dne 16. 6. 2021 jeli zástupci Ekotýmu (5 žáků naší školy) s Mgr. Janou Dvořákovou (koordinátorkou
EVVO) a paní ředitelkou Mgr. Annou Krasulovou do Prahy pro převzetí mezinárodního titulu
Ekoškola. V České republice je aktuálně v programu zapojeno 418 škol a neškolských zařízení. Z toho
více než 170 z nich je držitelem mezinárodní certifikace Ekoškola.
V roce 2022 získalo či obhájilo certifikaci Zelené cesty 27 škol, z toho 18 základních.
Slavnostní předávání se konalo v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Tento titul jsme již obhájili
potřetí. Po slavnostním vyhlášení následovala prohlídka Staroměstské radnice. Také jsme si prohlédli
hlavní dominanty Prahy a poseděli ve slavné kavárně Slavia.

Beztaškový den

Dnes jsme si společně vyzkoušeli, jak se cítí děti z chudých oblastí ve světě. Tyto děti nemají sejné podmínky ke vzdělávání jako máme my. Proto jsme se dnes vcítili do těchto dětí a zapojili svou fantazii a přišli jsme se psím pelíškem, šuplíkem z mrazáku, pivní přepravkou, přenosnou ledničkou, rybářskou sítí aj.
Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme .

Výlet na Hukvaldy

V pátek 27.5. 2022 se 5., 8. a 9. třída zúčastnila výletu na zříceninu hradu Hukvaldy. Dojeli jsem na místo autobusem. Tam jsme se rozdělili podle tříd a společně s třídními učiteli jsme stoupali vzhůru hradním parkem kolem obory, kde se páslo stádo daňků. Nahoře na hradě jsme si ještě před exkurzí dali něco dobrého na svačinu a povídali si o hradě. Potom se nás ujala slečna průvodkyně, která nás seznámila s historií hradu. Vyprávěla nám mnoho zajímavých pověstí a legend. Nejprve jsme šli do hradní kaple a po krátké prohlídce kaple jsme se vydali na hrad, přesněji opravenou zříceninu hradu. Každý z nás si jistě zapamatoval legendu o zazděném preclíkáři. Po společné prohlídce hradu jsme si mohli všechno prohlédnout sami. Zajímavé bylo podzemí hradu, sklepy, hradní příkop i obranná věž, která nyní slouží jako otevřeně venkovní divadlo. Mně osobně se nejvíce mi líbila vyhlídka, kde bylo hezky vidět na Ostravu, Bílovec, Kopřivnici, a hlavně na Hukvaldy. Po odchodu ze zříceniny jsme šli stejnou zpáteční cestou dolů. Čekání na autobus nám zpříjemnil obchod s potravinami. Výlet byl fajn, dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a počasí nám skvěle vyšlo.

Rekonstrukce výměníkové stanice

Vážení rodiče,
od 1. června 2022 probíhá v naší škole rekonstrukce výměníkové stanice. Práce budou ukončeny v polovině července. Rekonstrukce neovlivní chod školy, výuka bude probíhat beze změn, hygienické podmínky budou zachovány.
Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy
 

Zvláštní zápis do základního vzdělávání

Termín zápisu / Дата та час запису: 9. 6. 2022, 12.00 – 15.00
Místo zápisu / Місце запису: Gajdošova 9, Moravská Ostrava

Den Země 2022

Den Země, tak se nazývala akce v rámci celoškolního projektu. V pátek 22. dubna 2022 se celá naše škola vypravila do Komenského sadů v Ostravě, mladší žáci jeli tramvají, my velcí jsme šli pěšky. Když jsme dorazili na místo, plnili jsme úkoly, které si pro nás připravili ostravští vysokoškoláci. Dostali jsme zelené papíry s prázdnými políčky a obešli jsme všechna stanoviště (např. poznávání ptáků a stromů, zkouška čichu a hmatu, třídění odpadu, setí bylin, měření Ph …). Za každý splněný úkol jsme dostali razítko. Pokud jsme získali 6 razítek, tak jsme dostali lízátko a mohli jsme si vybrat dárek, např. píšťalku, šňůru na klíče, bonbon či propisku.
Když jsme všichni vše dokončili, vrátili jsme se ke škole. Byl to vydařený jarní den plný sluníčka.

Celkový počet článků: 492


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací