Školní zpravodajství


ilustrace

Na koho se obrátit, když...

Celoškolního projektu DEN ZEMĚ se zúčastnily i děti 3. třídy naší školy. Úkolem bylo představit žákům živočichy obývající lidská sídla, seznámit je s tím, jak městské prostředí ovlivňuje chování zvířat a vést je k vnímavému přístupu k našim zvířecím podnájemníkům. V první hodině se žáci seznámili s životem živočichů v jejich přirozeném prostředí a změnou jejich " adresy " do prostředí městského. Jak se musí přizpůsobit, kde se mohou uchýlit v náhradním biotopu.

ilustrace

Padouch nebo hrdina

V našem projektu jsme se společně zamýšleli nad správným a špatným chováním vůči přírodě, dozvěděli jsme se, co všechno se smí či nesmí, dokázali jsme rozlišit padoucha a hrdinu a nakonec jsme si zahráli hru na detektivy a zloděje. Teď už víme, že lidé, ale i zvířata, mají svá práva, že přírodě škodí kouř z komínů a výfuků aut, chemikálie ve vodě či kácení lesů. Měli bychom si uvědomit, že žijeme na Zemi, kterou vlastně sami ničíme. Pokrok nelze zastavit, ale proč bychom se nemohli k přírodě chovat tak, abychom našich činů nelitovali a žilo se nám tady krásně…

ilustrace

Austrálie

Ve středu 20. 4. 2011 jsme slavili Den Země. Téma projektu znělo Austrálie. Nejdříve jsme si prohlédli glóbus a vysvětlili si, co která barva znamená. Potom jsme si ukázali, kde žijeme my a kde lidé v Austrálii. Následovaly hádanky ve formě skrytých obrázků, na kterých děti poznaly zvířata známá i neznámá.

ilustrace

Vývoj komunikačních prostředků

V rámci dopolední akce ke Dni Země se žáci páté třídy seznámili s historií mobilních telefonů, jejich používáním a s jejich následnou likvidací a recyklací. Uvědomili si také, jaké nebezpečí se skrývá při nesprávné likvidaci nepotřebných přístrojů. Prostřednictvím internetu se něco dověděli také o historii komunikace - co to komunikace je, jak fungovala dřív a jak funguje nyní.

ilustrace

Pozor jed!!!!

Na letošní Den země si učitelé pro své žáky připravili projektová vyučování z dílny EVVOLUCE, jelikož jsme partnerskou školou tohoto projektu, který se zabývá posilováním environmentální výchovy na základních školách. Na naši devátou třídu připadl projekt s názvem POZOR JED!

ilustrace

Noc s Andersenem...

Tak je to tady, 1. duben a Noc s Andersenem (konečně se děti dočkaly). Tohle si mnoho dětí mohlo říci. Na ZŠ Gajdošova vypukl tento den ve večerních hodinách čilý ruch. Jiné dny je škola po 18. hodině tichá a prázdná, ale tentokrát to tady žilo. Natěšené děti se spacáky a karimatkami v doprovodu svých rodičů si to mířily do svých tříd.

ilustrace

Ostrčilka´s Underground

Dne 31. 3. 2011 osm žáků z naší školy vytvořilo 2 družstva a šlo poměřit síly v anglickém jazyce s dalšími školami na již druhý ročník soutěže, který pořádá ZŠ Ostrčilova. Tentokrát byly hlavním tématem Spojené státy americké.

ilustrace

"Březen v páté třídě"

Na konci března se naše třída zúčastnila hned několika akcí. 28. 4. jsme byli na besedě s policií „Tvoje správná volba“. Policisté nás informovali o nebezpečí návykových látek –alkoholu, cigaret a drog. Hráli jsme hry a soutěžili. Akce se nám moc líbila.

ilustrace

OZO Ostrava

Dne 22. února navštívili žáci IV. a V. třídy centrum odpadové výchovy ve zpracovatelském závodě odpadů OZO v Ostravě, které nabízí šest typů vzdělávacích programů pro různé věkové skupiny o systému nakládání s odpady v této oblasti a o správném nakládání s odpady.
ilustrace

„A. Hrdlička Challange“

Dne 30. 3. 2011 si naši žáci poprvé vyzkoušeli svou účastí v soutěži, kterou pořádala základní škola „A. Hrdličky Challange“ své znalosti v anglickém jazyce. Soutěž probíhala na téma „Ostrava“ a žáci tak měli možnost porovnat své znalosti o svém rodném městě s týmy z dalších osmi škol.

Celkový počet článků: 492


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací