Školní zpravodajství


Opava, Strahovice

V úterý 13.6. absolvovali žáci VIII. a IX. ročníku exkurzi do Opavy. Prohlédli jsme si centrum města a navštívili expozici v Zemském muzeu. Zúčastnili jsme se edukačního programu "Se skřítkem Mezinou do podzemí", který byl zaměřen na naše nerosty, horniny, sopky.
Následně jsme přijali pozvání pana starosty Malchárka do Strahovic. Zde působil za svého života Richard Henkes. S našimi žáky jsme se zabývali jeho životem v rámci školního projektu.

ilustrace

Přestavba vstupní haly školy

Vážení rodiče,

od 12. června 2023 bude probíhat v naší škole rekonstrukce vstupního vestibulu. Vchod do školy bude mimo provoz, ke vstupu do budovy bude využíván zadní vchod. Rekonstrukce neovlivní chod školy, výuka bude probíhat beze změn. Žáci se po dobu rekonstrukce nebudou přezouvat. Hygienické podmínky budou zachovány.

Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy

Den Země 2023

Také letos se žáci naší školy účastnili Dne Země, který pořádalo Středisko volného času, Moravská Ostrava p. o. ve spolupráci s Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Den plný zážitků s poznáváním světa kolem nás a s environmentálním programem proběhl v pátek 21. dubna 2023 v Komenského sadech. Dopoledne uběhlo jako voda, počasí nám přálo, všichni jsme si jednotlivé aktivity opravdu užili.

Noc s Andersenem 2023

Poslední březnový den se odpoledne ve škole sešli žáci 1. – 4. třídy, aby si mohli užít 23.ročníku Noci s Andersenem. Letos na děti čekaly úkoly spojené s významnými výročími literních a výtvarných umělců. Mravenec Ferda slavil devadesátiny, připomněli jsme si 100. výročí narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové, stovku oslavilo i Walt Disney studios a Andersenovu Ošklivému káčátku už je 180 let. Děti si zahrály pexeso, skládaly ilustrace, vybarvovaly omalovánky, vyrobily si zápichy do květináčů. Trochu si zacvičily, s chutí povečeřely. Po osmé večerní se s baterkami v ruce vydaly po skupinách plnit úkoly, které byly rozmístěny po setmělých chodbách školy. Pak na ně čekaly spacáky, do kterých se zachumlaly… a dříve či později usnuly. Ranní probuzení 1. dubna bylo prokládáno aprílovými žertíky. Letošní nocování ve škole bylo prima a těšíme se, co nás čeká příští rok.

Ukliďme si Česko jaro 2023

Ukliďme si Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Tohoto projektu se ZŠ Gajdošova zúčastňuje již mnoho let. Naše škola si vzala patronát nad blízkým parkem a dvakrát ročně jej chodí uklízet. Dne 23.3. 2023 se žáci VIII. ročníku pod vedením Mgr. Jany Dvořákové opět do akce zapojili. Stále nás překvapuje, kolik věcí (i těch velkých) je někdo schopný v městském parku zanechat.  Dokonce jsme našli dvě molitanové matrace. Opět se nám podařilo sesbírat několik pytlů odpadu. Vše jsme následně roztřídili do našich barevných kontejnerů.
 

Bo nám to není jedno!!!

Dne 27. 3. 2023 proběhlo další ze setkání žákovských parlamentů v rámci projektu "Bo nám to není jedno!!!", tentokrát s podnázvem "Vize Ostravy". Setkání organizoval Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s oddělením strategického plánování Magistrátu města Ostravy a SVČ Korunka. Tohoto setkání se zúčastnilo 17 ostravských základních škol, konkrétně dva zástupci žákovských parlamentů z každé školy a jejich koordinátor. Všichni byli velice aktivně zapojeni do celého programu, ten byl zaměřen na strategický dokument Fajnova. V první části byl strategický dokument představen, všichni zúčastnění se dozvěděli informace o metodách tvorby strategického plánu, byly jim představeny stěžejní cíle a projekty, které jsou zaneseny v současném strategickém plánu. V roce 2023 tento stávající strategický dokument končí a nový navazující se připravuje. Právě základní školy byly touto akcí zapojeny do tvorby strategického plánu, když na setkání vyplnily nejprve dotazník spokojenosti se životem v Ostravě a poté se zapojili do dalších aktivit. Do dotazníku se stále může zapojit široká veřejnost. K dispozici zde: https://fajnova.cz/ (prosíme o sdílení). Další aktivitou byla pocitová mapa, na které účastníci zaznamenávali místa, kde se cítí spokojeně, která se jim nelíbí, kde by žádali změnu a kam by pozvali návštěvu. Poté se zástupci žákovských parlamentů vžili do rolí občanů Ostravy s různými charakteristikami a pozicemi. V rámci této rolové hry měli občané za úkol podpořit finančně realizaci projektů, které se jim líbili, měli však omezený rozpočet. Paralelně s rolovou hrou probíhal strukturovaný rozhovor s koordinátory žákovských parlamentů, kteří tak měli možnost se vyjádřit k Ostravě, k tomu co se jim líbí, co se jim nelíbí a jakou by Ostravu chtěli. Ostravu v budoucnosti si představovali i zástupci žákovských parlamentů, konkrétně v roce 2040. V závěrečné žáci vytvářeli novinový článek, nebo instagramový příspěvek s titulkem o Ostravě v roce 2040. PDMMO již nyní připravuje další aktivity nejen v rámci projektu "Bo nám to není jedno!!!". Pro informace o aktivitách sledujte sociální sítě - Instagram a Facebook. 

Fotogalerie: https://photos.app.goo.gl/ZugXad2iHAKR8A959

PÉBÉČKO na Gajdošce 2023

Vážení žáci, rodiče,
 
vedení školy se rozhodlo uspořádat celoškolní projekt participativního rozpočtování: Pébéčko. Žáci tak mají příležitost podat svůj vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici je celková částka na Pébéčko ve výši 45 000 Kč. O podaných návrzích se bude hlasovat a vítězný projekt bude v nejkratší době na naší škole realizován. Veškeré informace o probíhajícím projektu naleznete na stránkách projeku: Decision 21

150 let školy

ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace je nejstarší základní školou v Ostravě. V květnu oslaví své 150. narozeniny. V rámci oslav zveme dne 12. května 2023 bývalé zaměstnance i žáky školy, aby se přišli podívat, jakými změnami zázemí budovy prošlo, aby se setkali se svými kolegy či spolužáky. 

Slunce dětem

Hlasujte prosím pro náš výtvor na stránkách https://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2022/detail/15 .
Budeme rádi, když nás podpoříte hlasem (z každého prohlížeče jde dát hlas .

Projektový den Výroba šperků

Dne 27.1.2023 proběhla v VII. třídě projektová výuka s odborníkem z praxe s názvem Výroba šperků. Projekt byl realizován v rámci projektu OP VVV III. Cílem akce bylo seznámit žáky s využitím přírodních i člověkem vyrobených surovin pro výrobu šperků. Účelem bylo také předání informací o tradicích ve výrobě šperků.

Celkový počet článků: 492


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací