Školní zpravodajství


Fotbal, to je hra!

Ve dnech 24.6. a 25. 6. 2021 si žáci VI. a VII. ročníku užili projektový den s odborníkem z praxe v rámci projektu Šablony II OP VVV. Projektový den byl věnován fotbalu. K akci byl přizván rozhodčí FAČRu – Martin Dvořák.
První dvě vyučovací hodiny strávili žáci ve třídě, kde se seznámili se základními informacemi a pravidly o fotbale a o práci rozhodčího. Prohlédli si pomůcky rozhodčích, vyzkoušeli si signalizaci pomocí praporků. Druhá část projektu byla realizována na fotbalovém hřišti Hlubina, kde si žáci vyzkoušeli základní fotbalovou rozcvičku a následně si zahráli fotbalový zápas.
Tímto projektem jsme u dětí chtěli podpořit zájem o sport. Hlavně o aktivní sportování, které bylo v posledním roce velmi omezováno z důvodů pandemie.

Organizace výuky od 17. května 2021

V  týdnu od 17. do 21. května 2021 se ve škole vyučuje 1., 2., 3., 4., 5., 8. a 9. třída. Ostatní třídy jsou vzdělávány distančně (6. a 7. tř.). 
Žáci vzdělávaní ve škole jsou povinni se zúčastnit testování antigenními testy, testování všech přítomných žáků proběhne v pondělí, ve čtvrtek budou testováni pouze žáci 8. a 9. třídy.  Žáci přicházejí do školy se zdravotnickou rouškou od 7. 40 do 7.55, vydezinfikují si ruce, přezují se a jdou do své třídy.

Organizace výuky od 10. do 14. května 2021

V  týdnu od 10. do 14. května 2021 se ve škole vyučuje 1., 2., 6. a 7. třída. Ostatní třídy jsou vzdělávány distančně. 
Žáci vzdělávaní ve škole jsou povinni se zúčastnit testování antigenními testy, testování všech přítomných žáků proběhne v pondělí, ve čtvrtek budou testováni pouze žáci 6. a 7. třídy. Přítomnost rodičů u testování je možná u žáků 1. a 2. třídy.  Žáci přicházejí do školy od 7. 40 do 7.55, vydezinfikují si ruce, přezují se a jdou do své třídy. V první vyučovací hodině proběhne testování.

Organizace výuky od 3. května 2021

V období od 12. dubna 2021 do odvolání je organizována výuka takto:

  • U 1. stupně se zavádí tzv. rotační výuka. 2. stupeň je vzděláván distančně. 
  • Rotační výuka na 1. stupni bude probíhat takto: v týdnu od 12. do 16. dubna se ve škole vzdělává 1. a 2. třída, v týdnu od 19. do 23. dubna se ve škole vzdělává 3., 4. a 5. třída. Od 26. dubna se ve škole vyučuje opět 1. a . třída, od 3. května 3., 4. a 5. třída.
  • Žáci vzdělávaní ve škole jsou povinni se zúčastnit testování antigenními testy.
  • Provoz ranní školní družiny je zajištěn od 7.00, odpolední školní družina probíhá po třídách a je zajištěna do 16.00.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit ochranu úst po celou dobu pobytu ve škole.  Žáci musí mít zdravotnickou roušku, dospělé osoby respirátor třídy FFP2. Žáci vstupují do školy se zdravotnickou rouškou, desinfikují si ruce a jsou vybaveni minimálně jednou náhradní rouškou.

Srdce pro lepší den

V letošním roce jsme se s druháčky rozhodli, že obdarujeme dědečky a babičky v domově. I když toto období nebylo pro nikoho z nás jednoduché, tak  přesto je důležité dělat radost druhým. Právě tito lidé byli nejvíce ochuzeni o kontakt s rodinou a museli si mnohdy vystačit pouze s telefonováním, či videohovory.
Proto jsme se s dětmi rozhodli udělat srdíčka pro lepší den, která budou viset tam, kde se nejčastěji senioři potkávají a budou mít „návod“, jak udělat radost sobě či někomu jinému. Věříme, že tato doba brzo skončí a všichni se budeme radovat zase z maličkostí, jako jsou třeba návštěvy blízkých anebo právě z takových, které děti napsaly do srdíček.

Jak probíhá distanční výuka

Distanční vzdělávání realizujeme online i offline formou. Nakoupili jsme potřebnou techniku. Žáci dostávají úkoly ke studiu, které si mohou buď vyzvednout vytištěné na vrátnici školy nebo stáhnout ve školním informačním systému Škola OnLine. Online synchronní výuku realizujeme prostřednictvím MS Teams. Žáci se mohou do školního systému přihlásit i přes mobil. Žáci druhého stupně mají denně minimálně 3 online hodiny, žáci 3. – 5. třídy mají denně 2 online hodiny.  Škola je pro vedení online výuky dobře vybavena, všichni vyučující mají k dispozici notebooky s programovým vybavením pro tvorbu prezentací, dokumentů, výukových interaktivních lekcí, sdílení videí, apod.Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu při distanční výuce.

Projektový den Na den ilustrátorem

Projektový den v druhé třídě Na den ilustrátorem.
Tak se jmenoval projektový den, který jsme společně s ilustrátorkou Alenou Procházkovou prožili. Všichni žáci druhé třídy si během dne vyzkoušeli vnímat texty básní, písní a krátkých příběhů, práci s elektronickou tužkou, ilustrátorským tabletem a dokonce vytvořili své vlastní autorské ilustrace. Z ilustrací vznikly originální knihy, které si děti samy svázaly a odnesly domů. Díky videím a fotografiím jsme se mohli podívat, jak vypadá zákulisí České televize a co vše obnáší příprava zpráv z regionů. Na závěr společně stráveného dne jsme se vyfotili.

ilustrace

Projektové dny ve školní družině

V měsíci prosinci a  lednu jsme realizovali pod vedením zkušeného lektora/odborníka z praxe projektové dny pro děti ze školní družiny. 
 První projektový den „Vánoční tvoření“ byl zaměřen na práci s papírem. Cílem akce bylo využití starého papíru, výroba vánoční ozdoby,  Získání informací o ekologii a recyklaci. Lektorka dětem předvedla ukázku svých výrobků z ruliček papíru (papírový pedig), vysvětlila, co vše musí udělat, než samotný výrobek vznikne, a děti si samy vyzkoušely ruličku vyrobit. Každý žák dostal pro výrobu své ozdoby srdíčko z drátku, které musel omotávat ruličkami, jež na sebe bylo nutné napojit. Děti pracovaly s nadšením, některé potřebovaly pomoci, povzbudit. Hotové srdíčko se na závěr muselo slepit a dozdobit mašlí. Srdíčky jsme ozdobili náš stromeček.

ilustrace

Organizace výuky od 1. února 2021

Od 1. února 2021 do odvolání se nadále ve škole vyučuje  jen 1. a 2. třída. Odpolední školní družina pro žáky těchto tříd je zajištěna do 16 hod., ranní družina je zrušena.
Žáci 3. - 9. třídy se vzdělávají distančně. Online výuka probíhá podle rozpisu v rozvhu hodin v programu Škola OnLine,  online hodiny mají žáci vyznačeny také v MS Teams, kde se k výuce přihlašují. Zadání úkolů k samostatné práci je zveřejněno v programu Škola OnLine v záložce Výuka. Žáci se mohou vyzvednout vytištěné materiály na vrátnici školy denně od 8 do 14 hod. 

ilustrace

Informace k vysvědčení za I. pololetí 2020/2021

Vážení rodiče,
vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude vydáno k 28. 1. 2021. Žáci prvních a druhých tříd obdrží výpis vysvědčení ve škole 28. 1. 2021. Ostatní žáci obdrží výpis v prvním dni, kdy bude možná jejich osobní přítomnost ve škole. Obsah vysvědčení je přístupný ve Škole OnLine v záložce Hodnocení.

Celkový počet článků: 439


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací