Školní zpravodajství


Karanténa 6. třídy

Vážení rodiče,
z důvodu karantény v 6. třídě, kterou nařídila Krajská hygienická stanice Ostrava, bude výuka zajištěna distanční formou. Online hodiny budou probíhat v prostředí MS Teams, materiály k výuce budou k dispozici v systému Škola OnLine. Distanční výuka je povinná pro všechny žáky. Omlouvání nepřítomnosti na online hodinách se řídí školním řádem.Při problémech s přihlášením kontaktujte třídní učitelku na mail: storkanova@zsg.cz.

Projektový den Poznáváme Poodří

Ve čtvrtek 14. října se 40 žáků a žákyň z naší školy vypravilo v rámci projektu OP VVV šablony na exkurzi do Záchranné stanice volně žijících živočichů v Bartošovicích. Program exkurze byl rozdělený do několika bloků. Ve vnitřních expozicích, které jsou věnovány krajině Poodří, si žáci prohlédli rostliny i živočichy listnatého lesa, okolí toku Odry i pohled pod hladinu stojatých vod. Velký ohlas měli vycpaní živočichové a interaktivní dotykové panely nabízející podrobné informace o minulosti i současnosti Poodří, o krajině, rostlinách i zvířatech. V zahradní části jsme si prohlédli geologickou expozici, model toku řeky Odry, budky pro ptáky, úkryty pro ježky, jezírka, úkryty pro samotářské včely a úl pro čmeláky. V přednáškovém sále pro nás lektoři připravili výukový program na téma „Od vajíčka k mláděti“. Program byl doplněn projekcí obrázků a nahrávkami hlasů ptáků. Takzvanou třešničkou na dortu byla prohlídka venkovní expozice živých zvířat. Žáci se seznámili s více než 30 druhy živočichů – zejména ptáků. Jde o trvale handicapované jedince, které nelze vypustit do přírody. Největší ohlas mělo krmení vydry říční. Žáci odjížděli plni dojmů a krásných zážitků.

Výchova ke zdraví – Wychowanie do zdrowia

Žáci osmé a deváté třídy se v termínu 4. 10. – 8. 10. účastní mezinárodního projektu česko-polské příhraniční spolupráce, hrazeného Evropskou unií. Vybraní žáci se účastní týdenního pobytu v Polsku, Beskydy, Istebna. Cílem projektu je integrace našich žáků s žáky polského partnera, základní školy z Racibórze, prohloubení znalostí a dovedností o zdravém životním stylu. Žáci si vyzkouší různé fyzické aktivity, turistiku, nordic walking, jízdu na horských kolech, lezení na umělé stěně, běhání, plavání atd.. Žáci se také hlouběji seznámí s polskou kulturou, tradicemi, zvyky. 

Projekt Poznáváme Frýdek - Místek

V úterý 21. září se 40 žáků a žákyň z 2. stupně naší školy vypravilo v rámci projektu OP VVV šablony na exkurzi do Frýdku-Místku. Autobus nás vyložil na frýdeckém náměstí, které se jmenuje Zámecké náměstí. A skutečně v horní části náměstí se nachází zámek, kam jsme hned zamířili.
Tam jsme se setkali s panem lektorem Mgr. Bc Markem Weissbrodem, který nás zámkem provedl, seznámil nás s jeho historií i současným využitím. Po hodině jsme se odebrali na prohlídku expozice Beskydy – příroda a lidé, poznání krajiny Beskyd a Pobeskydí. Prohlídka vůbec nebyla nudná, protože téměř v každé z asi 20 místností byla nějaká interaktivní ukázka. Nejvíc se nám líbilo poznávání zvuků ptáků i jiných zvířat a pobyt v jeskyni.
Potom se nás ujal pan lektor Mgr. Jaromír Polášek a společně jsme se vydali na malou procházku Frýdkem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí nejen o historických budovách, ale také o současné výstavbě a plánech do budoucna. Prohlídku jsme zakončili u kašny na Zámeckém náměstí, kde jsme měli čas i na krátkou svačinu.
Nakonec pro nás opět přijel autobus a my jsme plni dojmů dojeli až ke škole.

Ukliďme Česko - podzim 2021

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Hlavním úklidovým dnem byla sobota 18. 9. 2021. Naši žáci IX. ročníku se k této akci přidali ve čtvrtek 16. 9. Společně, pod velením Mgr. Jany Dvořákové a Mgr. Petra Kohúta, uklidili park Hlubina a přilehlé prostory školy. Akce byla úspěšná. Podařilo se nám vysbírat 45kg odpadu, z čehož máme všichni dobrý pocit. Mezi jinými odpadky jsme objevili také pneumatiku a molitanovou matraci. Nicméně do dalších ročníků si přejeme, aby odpadků bylo stále méně.

Manuál k provozu škol vzhledem ke Covid-19 od září 2021

vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 17. srpna 2021.

ilustrace

Zahájení školního roku 2021/2022


Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září 2021 od 8.00 do 8.45.Prvňáčci se shromáždí před školou, kde si je i s rodiči vyzvedne třídní učitelka.
Žáci 2. - 9. třídy zahájí školní rok ve svých třídách a budou testováni na Covid. 
Žáci a návštěvy musí mít při vstupu do školy ochranu úst a nosu (dospělí respirátor, děti respirátor nebo roušku) a musí si u vstupu do školy vydezinfikovat ruce.

Seznam pomůcek na školní rok 2021/2022

V přiložených souborech naleznete seznam pomůcek na školní rok 2021/2022. Obsah souborů je totožný, jeden je ve formátu .pdf, druhý .docx.

Exkurze na haldu Hrabůvka

V pondělí 28. 6. 2021 se žáci 6. a 7. třídy vydali objevit „neznámé území“, které se nachází téměř v srdci Ostravy. Jedná se o haldu Hrabůvku (dříve Stará halda), která se rozkládá na ploše 97 hektarů a je nejrozsáhlejší haldou v našem kraji. Odval sloužil Vítkovickým železárnám pro ukládání odpadů z hutní výroby, především strusky. V současné době probíhá její rekultivace, plocha je zatravněná, někde jsou vysázeny stromy a uprostřed je umělé jezero. Do budoucna plánuje město Ostrava vybudovat právě zde „vodíkové město“. 

Pasování prvňáčků na čtenáře 2021

Naši nejmenší vyrazili ve středu 23. června 2021 do knihovny na Daliborově ulici v Mariánských Horách. Během celého školního roku se letos i za ztížených podmínek učili prvňáčci nejen číst, ale také psát, počítat, všímat si věcí kolem sebe, učili se být dobrými, šikovnými školáky. V knihovně je čekalo povídání si o knížkách, které jim připravily paní knihovnice Růženka a Terezka. Děti ukázaly, že ví, co vše krásné jim knížky mohou poskytnout a že si dobře pamatují, jak se mají o knihy správně starat, jak s nimi zacházet. Celým programem byl dětem skvělým společníkem mim, který dětem přinesl spoustu legrace a který prvňáčky po složení slibu pasoval na čtenáře. Malí čtenáři odcházeli domů s krásnými zážitky, knížečkou básniček a možností přihlásit se do knihovny na první rok zdarma. Přejme našim prvňáčkům, ať se knihy stanou jejich dobrými kamarády i v dalších letech.

Celkový počet článků: 439


Další informace

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

Základní škola
Ostrava Gajdošova, p.o.

Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava

IČ: 61989088
tel.:     596 627 610
fax.:    596 634 126    
ID datové schránky: ma6mqrz

Více informací