Konzultační třídní schůzky 12. 11. 2019


Vážení rodiče,

v úterý 12. 11. 2019 v době od 16 do 17 hod.
se konají konzultace s rodiči, na kterých budete
informováni o prospěchu a chování vašich dětí.

Vedení školy


Pokračování článku

Autor: Iva Senftová  |  Datum: 08.11.2019  |  Počet přečtení: 15

Družinové střípky

Družinové střípky
 • Školní družinu navštěvují žáci prvního stupně a jsou rozděleni do dvou oddělení.
 • Děti pobývají při pěkném podzimním počasí venku na školní zahradě a hojně využívají herní prvky, hřiště i celou zelenou plochu za školou.
 • V říjnu (23. 10.) proběhla na školní zahradě celodružinová sportovní akce s názvem "Sportujeme s nasazením, ale opatrně" (sportovní odpoledne plné sportu a zdravého životního stylu). Nejlepší sportovci získali krásné ceny a na ostatní čekala zdravá svačinka...
 • V podzimním období děti sbírají přírodniny a potom je využíváme při práci v kroužcích např. (Dovedné ruce,...). Vyráběli jsme zvířátka z kaštanů, žaludů a listí. Nezapomněli jsme ani oslavit Halloween. Svými výtvory a obrázky potom zdobíme hernu a prostory školy.
Zkrátka se v naší družině nenudíme...

Autor: Barbora Gazdová  |  Datum: 07.11.2019  |  Počet přečtení: 35

Pokračování článku

Geometrický svět s druháky

Geometrický svět s druhákyGeometrie je součástí výuky matematiky. Geometrické tvary a tělesa jsou věci, se kterými se každý den setkáváme. Vídáme je kolem sebe jako součást přírody i v podobě věcí, které vytvořili lidé. Se základními tvary si druháci pohráli ve Světě techniky, který navštívili 17. 10. 2019. S lektorkou tvořili nejen čtverce, trojúhelníky, z tvarů sestavovali barevné mozaiky. Hledali a nacházeli geometrické tvary v přírodě, ve věcech vyrobených člověkem. Pod mikroskopem pozorovali složení oka sršně. Vyzkoušeli si skládání obrazců – tangram. Věřím, že si touto zábavnou, aktivní, poutavou činností druháci mnohé zapamatovali a v geometrii je budou čekat jen jedničky za skvělé znalosti.

Autor: Mgr. Lenka Báborová  |  Datum: 07.11.2019  |  Počet přečtení: 27

Pokračování článku

 • Školní časopis Gajdošík

  Školní časopis Gajdošík je vydáván čtvrtletně. Prohlédněte si aktuální číslo.

  Více informací zde

 • Projekty

  Projekty a projektové vyučování jsou velkou součástí výuky na naší základní škole. Jsme partnery v několika evropských projektech, část naší projektové činnosti tvoří celostátní environmentální projekty a nechybí ani mezinárodní spolupráce.  Projektové vyučování učí žáky diskutovat,
  argumentovat, řešit problémy, zpracovávat určité množství informací a také propojuje poznatky z různých předmětů, pomáhá vidět věci v určitých souvislostech. Škola se tak stává pro žáky podnětným prostředím.

  Více informací zde

 • Kontaktní informace

  Základní škola Ostrava,
  Gajdošova 9, příspěvková organizace

  Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
  IČ: 61989088

  tel.:596 627 610
  email: reditelka@zsg.cz


  Více informací zde

 

Obhájili jsme mezinárodní titul EKOŠKOLA


 
Zpravodajství ze závěrečné aktivity projektu Tanec bez hranic na polském portálu "Nasz Racibórz"

http://www.naszraciborz.pl/site/art/3-kultura-i-edukacja/0-/62805-podsumowanie-projektu-taniec-bez-granic-w-raciborskim-centrum-kultury.html
 

Získali jsme titul EKOŠKOLA

Od června 2015 pracuje celá naše škola na programu Ekoškola, což je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. V České republice tento program zaštiťuje Sdružení Tereza. Dva roky jsme intenzivně pod vedením Ekotýmu pracovali na 7 krocích tohoto programu. 11. 5. 2017 u nás ve škole proběhl audit,který zhodnotil, zda jsme splnili všechny podmínky pro udělení mezinárodního titulu. Vše jsme zvládli skvěle. 22. 6. 2017 zástupci Ekotýmu, kteří byli pozvání do Senátu ČR v Praze, převezmou titul EKOŠKOLA.
 

Poděkování starostky obvodu

Dne 20. 12. 2016 se na naší školu přijela podívat starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, paní Ing. Petra Bernfeldová. Paní starostka se setkala s dětmi, které se podílely na vytvoření výtvarných prací a výrobků, které byly umístěny na Výstavě betlémů v budově Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Dětem poděkovala za odvedenou práci ve výtvarné výchově a pracovních činnostech a předala jim odměny. Celé škole věnovala dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup hraček. Fotografie ze setkání jsou k prohlédnutí ve fotogalerii.
Projekt "Otevřená hřiště v MOaP"

Projekt byl realizován od května do října 2016 včetně prázdnin. Školní hřiště bylo zpřístupněno všem cílovým skupinám: dětem, žákům a veřejnosti. Správce hřiště zdarma zajišťoval různé sportovní aktivity a zapůjčoval sportovní potřeby. Projekt nabídl smysluplné trávení volného času žáků.
 
Hřiště bylo navštěvováno nejenom dětmi a žáky, ale i maminkami s malými dětmi předškolního věku. Pro mladší děti uspořádal několik sportovních soutěží a informace o těchto aktivitách zveřejňoval na vývěsní tabuli při vstupu do sportovního areálu. Žáci usilovali o zlepšení své tělesné zdatnosti, samostatně se připravovali na určitou pohybovou činnost, volili vhodnou pohybovou aktivitu a osvojovali si nové pohybové dovednosti při rekreačních činnostech.
 
V rámci projektu jsme se zaměřili na všechny věkové kategorie, především jsme se ale zaměřili na cílovou skupinu dětí ve věku 6 - 15 let. O naše hřiště byl velký zájem, nejen díky letošnímu krásnému počasí, ale především pro skvělý přístup pana správce k návštěvníkům. Průměrná návštěvnost byla cca 40 návštěvníků.
 
Projekt „Otevřená hřiště v MOaP“ byl přínosem pro cílevědomé trávení volného času a snížení rizika v oblasti sociálně patologických jevů, které výrazně ovlivňuje chování dětí a mládeže. Návštěvníci měli možnost zapůjčování sportovního vybavení a potřeb. Projekt byl pro naši školu přínosem, jelikož žáci v době volnočasových aktivit byli vytíženi sportem. 
 


 
Pro rodiče budoucích prvňáčků Pokud se zajímáte o základní dovednosti, které by dítě mělo mít před vstupem do základní školy, tak právě Vám je určen doporučující materiál (webové stránky MŠMT) „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ . Ke stažení v záložce DOKUMENTY.


Projekt "Nás počasí nezaskočí"


Naše škola je příjemcem dotace "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016". Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem kraje.
Na základě napsané grantové žádosti „Nás počasí nezaskočí“ dne 25. 6. 2015 rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 pro naši školu. Při výuce přírodovědných předmětů jsme zjistili, že mnoho žáků naší školy nemá přehled o aktuálních meteorologických podmínkách. Poznatky z meteorologie jsou pouze teoretické, praktické využití znalostí o počasí je minimální. Ani v rodinách dětí často nejsou zvyklí používat venkovních teploměry či domácí meteostanice. A tak se mnohdy stává, že oblečení na cestu do školy i ze školy neodpovídá aktuálnímu počasí a následné předpovědi.
Tímto projektem chceme u dětí posílit zájem o meteorologii, především o praktické využití poznatků z meteorologie. Díky dotačním prostředkům zakoupíme a na pozemku školy sestavíme profesionální meteostanici. Žáci naší školy se postupně seznámí se základy meteorologie, naučí se měřit a vyhodnocovat meteorologická data. Ve vyšších ročnících budou žáci na základě získaných meteorologických hodnot zkoumat otázky spojené se změnou klimatu, globálním oteplováním Země a vlivem znečišťování ovzduší na změny počasí.
 Projekt "Výuka v dílnách"

Díky výzvě č. 57 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy se také naše škola mohla zapojit do projektu, který nám umožnil vybavit naší školní dílnu novým nářadím a stroji. Školní dílna prošla kompletní rekonstrukcí a renovací. Od výmalby po nové dispoziční uspořádání pracovišť pro žáky. Vzniklo celkem 30 samostatných pracovních míst. Dílna je vybavena sadami ručního nářadí až pro 30 žáků. Pedagog je schopen žákům připravit materiál na nových obráběcích strojích. Součástí projektu bylo uspořádání projektového dne. Žáci během dvou dnů vytvořili krmítko pro ptáky. Při výrobě použili nové nářadí, ocenili samostatné pracovní místa s novými svěráky. Zužitkovali své technické dovednosti, nacvičili si pracovní operace řezání, rašplování, pilování, broušení, sbíjení materiálu, stříhání a opracování plechu, nátěr výrobku akrylovou barvou. Na závěr projektového dne vyplnili dotazníky a zhodnotili svou odvedenou práci, pracovní postup.
Mgr. Petr Kohút


 


0zdravný pobyt 1. a 2. stupně v Jeseníkách

 
 Naši žáci se v měsíci listopadu zúčastnili ozdravného pobytu ve Vernířovicích v Jeseníkách. Žáci prožili jedenáct dní uprostřed přírody na čistém vzduchu. Program pobytu byl zaměřen na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Ozdravný pobyt byl realizován v rámci projektu „Do přírody za zdravím I“. Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP a spolufinancování městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI 1. STUPNĚ ZŠ
V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ

Gekotým na facebooku

www.facebook.com/GEkoskola/timeline

 

Naše škola slaví 10. narozeniny
mezinárodního programu Ekoškola


Naše škola se na podzim tohoto školního roku zapojila do mezinárodního programu Ekoškola, který 5. června 2015 oslaví v České republice 10. narozeniny. Na tyto kulaté narozeniny jsme s našimi žáky nacvičovali na ozdravném pobytu Tanec sedmi kroků. Celé video můžete shlédnou na této adrese: www.youtube.com/watch
V ČR koordinuje tento program Sdružení TEREZA, mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (The Foundation for Environmental Organization). Program zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo životního prostředí. V České republice se programu spolu s námi účastní více než 350 základních, středních a nyní už i mateřských škol. Fotografie: www.zsg.cz/fotogalerie/375_ekotanec_1.html"Co učitel, to preventista"

Ve dnech 16.-17.2. 2015 proběhlo v penzionu Kamenec v Jilešovicích dvoudenní školení pedagogického sboru na témata: „Zavádění prevence do školního prostředí“ a „Specifika vzdělávání romských dětí“ v rámci grantu "Co učitel, to preventista".. Školení po oba dva dny vedla Mgr. Michaela Veselá ze společnosti „Společně k bezpečí“. Učitelé se seznámili především s tím, jak pracovat s problematickými dětmi, dětmi trpící nepozorností, hyperaktivitou a jak pracovat s motivací těchto dětí. Dále jsme se zabývali palčivým problémem řešení absencí ve škole a jak minimalizovat pomocí důsledných opatření absenci žáků.
Pokračování článku .....

 


Zapojili jsme se do programu Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé aktivně spolupracují. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita). Program zaštiťuje Sdružení Tereza.
 ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ A VYHODNOCENÍ PROJEKTU
HRADEC NAD MORAVICÍ
21. 11. 2014

Projekt: "Po stopách historie česko - polského pohraničí", registrační číslo CZ.3.22/3.3.04/13.04.04106

Program: prohlídka zámeckého parku, prohlídka bílého zámku - velký okruh, oběd v zámecké restauraci, závěrečné ukončení a vyhodnocení projektu, vystoupení žáků a hostů.

 
 

Projekt Po stopách historie česko- polského pohraničí
Fotky z říjnového pobytu na české straněna zsg.rajce.idnes.cz/.
Naše škola se zapojila do projektu „ Po stopách historie česko-polského pohraničí” v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko – Polsko 2007 - 2013. Projektu se zúčastní žáci IX. a VIII. ročníku. V rámci první aktivity navštíví žáci Kladskou kotlinu v Polsku. Kladská kotlina „Kotlina Kłodzka” je geomorfologický celek a údolí v Kladsku, na jihu Polska, ve Středních Sudetech obklopené Orlickými horami, Bystřickými horami, Stolovými horami (Hejšovinou), Bardskými horami, Králickým Sněžníkem a Hanušovickou vrchovinou. Významnými městy v oblasti jsou Długopole-Zdrój, Kladsko a Polanica-Zdrój.
Na aktivitu 1 bude navazovat druhá část projektu (aktivita 2), která bude realizována v České republice v měsíci říjnu v oblasti Beskyd. Cílem je seznámení žáků nejen z Polské republiky s místními tradicemi, řemesly apod. . Cílem obou aktivit je prohloubení povědomí žáků o česko-polském příhraničí, poznat polské a české kulturně historické tradice, charakteristické pro příhraniční česko-polský region. Projekt „ Po stopách historie česko-polského pohraničí” je realizován za podpory Evropské unie v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce. Těšíme se na všechny účastníky projektu a dva týdny plné poznání a poznávání nového.
 
Motto:
"Nelituji žádného dne, kdy jsme byli na cestách!" M. Zikmund


 


Přes hranice za sportem – setkání v Ratiboři
V pátek 13. června byl zakončen projekt Přes hranice za sportem financovaný z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Poslední pátou akcí byl výjezd 80 žáků zapojených českých škol do polské Ratiboře. Z naší školy se výjezdu zúčastnilo 20 žáků. Čeští žáci si prohlédli město Ratiboř, navštívili místní zámek a prošli se po ratibořském náměstí. Poté následoval program v místním kulturním domě, který si připravila polská strana. Program zahájil ředitel Gymnázia 2 Czeslawa Milosza v Ratiboři, setkání pozdravila také naše paní ředitelka. Během programu účastníci česko-polského setkání zhlédli filmové ukázky ze sportovních aktivit. Tyto byly vtipně doplněny sportovně – tanečními vystoupeními polských studentů. Celý program provázela trojice polských moderátorů, která program uváděla v polském i českém jazyce. Na závěr každá ze zúčastněných škol obdržela příruční slovník z oblasti sportovních disciplín a pohybových aktivit. Publikace prezentuje také fotografie a vzpomínky účastníků na společné výlety a tábory. Děkujeme paní Iwoně Kružolek, která byla koordinátorkou projektu na polské straně, za srdečné přivítání a za skvěle připravený program.
Fotografie z Ratiboři: www.zsg.cz/fotogalerie/332_ratibor-pl-13-6-2014_1.html
Fotografie z ostatních akcí: zsg.rajce.idnes.cz/
 

 
  
Naše škola zajišťuje zpětný odběr:
- elektrozařízení (TV, PC obrazovky, PC, tiskárny a drobné elektrospotřebiče),
- baterií (knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, monočlánky, baterie 9V a dobíjející baterie do hmotnosti 1kg),
- mobilních telefonů,
- prázdných tonerů a cartridgí.
Vše můžete donést na vrátnici školy.
 

    

 
 
 
Přes hranice za sportem
 Účastníme se přeshraniční spolupráce škol
Naše škola se účastní projektu „Přes hranice za sportem“. Projekt je administrativně a organizačně zajišťován městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, který na jeho realizaci získal dotaci ve výši zhruba 667 tisíc Kč z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Cílem projektu je rozvíjet spolupráci mezi čtyřmi základními školami v obvodu – ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen. Píky, ZŠ Matiční a ZŠ a MŠ Ostrčilova – a polským partnerem Gimnazium nr. 2 w Raciborzu. V rámci projektu se uskuteční 5 akcí, do kterých se zapojí cílová skupina - žáci ve věku 14 - 16 let. První dvě akce, každá v rozsahu 5 dnů, jsou letní pobyty v rekreačním středisku v polské obci Istebna v termínu 9. – 13. 9. a 16. – 20. 9. 2013. Finanční zajištění a organizace 
je na polském partnerovi projektu. Program se bude skládat ze sportovních činností a vytváření česko-polského a polsko-českého slovníku sportovní terminologie. Oba turnusy pobytů budou za účastí jiných žáků. V termínech 17. – 21. 2. a 24. – 28. 2. 2014 proběhnou dva pětidenní zimní pobyty v rekreačním středisku v Jeseníkách, které budou finančně a organizačně zajištěny městským obvodem MOaP. Náplní bude lyžařský kurz, kurz jízdy na snowboardu (dle výběru žáků) a také dopracování slovníku. Obou turnusů se opět budou účastnit jiní žáci. Závěrečnou pátou akcí bude společné setkání zúčastněných škol u polského partnera v Raciborzi v červnu 2014 spojené s hrami sportovního zaměření.


72 hodin
Tři dny v říjnu (letos 10. – 13. října 2013) jsou plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe.Po loňském úspěšném prvním ročníku jsme se znovu do tohoto projektu zapojili.Tentokrát deset žáků VIII. ročníku pod vedením Mgr. Jany Dvořákové.V pátek 11. 10. 2013 jsme vyráběli ptačí krmítka z plastových lahví od mléka, která jsme naplněná slunečnicí rozvěsili na stromy na školním hřišti i v parku. Finance na nákup semínek jsme získali odvozem použitého papíru do blízké sběrny.Krmítka budeme samozřejmě doplňovat celou zimu.

 Slavnostní otevření zahradního altánu 

V pondělí 22. října 2012 proběhlo za účasti ředitele Nadace OKD p. Jiřího Suchánka, vedení školy, všech pedagogických pracovníků a žáků slavnostní otevření zahradního altánu. Zahradní altán byl vybudován z dotačního programu financovaného Nadací OKD Zahrada pro radost. Zahradní altán bude školou využíván nejen jako venkovní učebna, ale také k pořádání společných akcí dětí a rodičů. Altán bude moci využít i široká veřejnost, která navštěvuje školní hřiště a nedaleký park.  Po krátkém úvodním slovu ředitelky školy Mgr. Anny Krasulové a ředitele Nadace OKD p. Jiřího Suchánka, vystoupil s krátkým kulturním vystoupením školní pěvecký kroužek Gajdošík. Poté ředitelka školy i ředitel Nadace OKD přestřihli pásku a uvedli altán do provozu. Fotografie jsou umístěny ve fotogalerii.


 

Fotogalerie

 

 

Přejít do fotogalerieCelkový počet kategorií: 546 | Celkový počet fotografií: 16760

Partneři a sponzoři školy